<IMG SRC="alternativ_head.jpg" WIDTH=1500 HEIGHT=185 usemap="#alternativ_head" BORDER=0>